Ungdomsgruppe

Ungdomsgruppa så dagens lys i 2010. Bakgrunnen for oppstart var at klubben ville tilrettelegge for ungdom som ønsker å prøve pistolskyting.


Pistolskyting er en konsentrasjonsfremmende Idrett som passer for alle i alderen 10 til 20. Ungdommsgruppa fikk i 2014 Kongsberg kommunes inkluderingspris for sitt arbeid.


På treninger for ungdomsgruppa vil det være flere interne instruktører som følger opp. Dette både for å ha god sikkerhet, men også for å gi hver enkelt så god oppfølging som mulig.


Om du er interessert, så ta gjerne kontakt  på mail eller tlf.
Vi ønsker alle nye ungdomskyttere velkommen til å prøve en spennende idrett!